ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว

เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล
เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล
เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ได้คัดสรรวัตถุดิบ และสมุนไพรที่มีคุณภาพมากถึง 11 ชนิด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ยังได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ รวมถึงมาตรฐานฮาลาล อีกด้วย

อ่านเพิ่ม
เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล
เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล
เอ็ม เฮิร์บ พลิกชีวิต กลับสู่สมดุล

สมัครรับข่าวสาร